Historie budovy školy

Budova školy byla postavena v roce 1912.

Ve 20. letech minulého století sídlila v naší budově první škola – byla to III. česká měšťanská chlapecká škola. Tehdy se však ulice nejmenovala Dukelská, ale Doudlebská. V 50. letech vznikla sloučením s VI. střední dívčí školou 2. osmiletá střední škola. V roce 1958 se pak změnila na III. jedenáctiletou střední školu.

Reorganizací této střední školy v roce 1960 vznikla Základní devítiletá škola při Pedagogické fakultě, od roku 1980 byl název změněn na Základní škola Dukelská.

historie 01

historie 02

Současnost

V současné době Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice sdružuje základní školu včetně odloučeného pracoviště s 1. – 5. ročníkem v Nových Hodějovicích, školní družinu a školní jídelnu na odloučeném pracovišti. Škola má 9 ročníků po dvou až třech paralelních třídách. K 30. 9. 2018 měla škola 797 žáků.

Naše škola se nachází v centru města u řeky Malše. V těsné blízkosti je také park. Ke škole přiléhá školní dvůr, kde je menší školní hřiště s koši na košíkovou, dva stoly pro stolní tenis a doskočiště. Přes školní dvůr je škola propojena zastřešeným koridorem se školní jídelnou, která je samostatným právním subjektem.

Škola má díky ESF Informační centrum disponující školní knihovnou, která je bezplatně přístupná všem zaměstnancům a žákům školy.