Kategorie: Český jazyk 8Kvízy

03. Podmět a vedlejší věta podmětná  [Free]
[Zobrazit popis]

V tomto testu si můžete vyzkoušet své znalosti podmětu a vedlejší větě podmětné. Ověříte si také dovednosti vyhledat ve větách podmět a určit vedlejší větu podmětnou.

04.2 Shoda přísudku s podmětem  [Free]
[Zobrazit popis]

Tento kvíz je zpracováním pravopisného úkolu 2 na straně 35 učebnice Čeština s přehledem 8. Můžeš se na něj klidně nejprve připravit tak, že si důkladně promyslíš pravopis celého textu, doplníš si ho do učebnice a pak "jen" přeťukáš i,í-y,ý-a. Na vypracování máš jen JEDNU možnost.

11. Souvětí  [Free]
12. Interpunkce  [Free]