ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Kabinet výchovného poradenství a prevence sociálněpatologických jevů

Kabinet výchovného poradenství je od školního roku 2012/2013 rozdělen na 3 oddělení. Každé z oddělení se zabývá specifickou oblastí:
povolani spuch

prevence

Oddělení volby povolání a profesní orientace

PaedDr. Anna Kendrová
Mgr. Růžena Koubová
 
 • poradenství v oblasti volby povolání
 • přihlášky na střední školy
 • zápisové lístky
 • besedy

Oddělení specifických poruch učení a chování

PaedDr. Anna Kendrová
Mgr. Růžena Koubová
 
 • individuální vzdělávací plány
 • specifické poruchy učení a chování
 • zprávy z PPP či SPC
 • výchovné komise

Oddělení prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Petra Mikešová
 
 
 • sociálně patologické jevy
 • výchovné komise
 • minimální preventivní program
 • besedy
Speciální pedagog
 
Mgr. Kristýna Šanderová

  

 • po - čt 7.30 h - 13.30 h

 

Školní psycholog

Mgr. Lucia Wenyová


 • po - čt 8.00 h - 14.00 h