Vyučující: Mgr. Andrea Zahradníková
Rozvrh: středa 14.00—15.30

Určeno: zájemcům 4.—9. ročníku

Sborový zpěv je zaměřen především na zpěv jednohlasých písní, kánonů, vícehlasých písní z různých stylových žánrů a období, s přihlédnutím na věk. Vítaný je každý, kdo rád zpívá.