Provoz ŠD

  • 6,00 – 7,40 příchod do 7,30
  • 11,40 – 17,00 od 16,00 všechna oddělení spojena ve dvoře

Oddělení duhové družiny

cervene      Mgr. Jana Jírová
ruzove   Ing. Pavla Princlová
oranz   Bc. Jaroslava Brantalíková
zlute   Zuzana Šedová
zelene   Vlasta Šťastná
tyrkys   Jana Šímová
modre   Ivana Krpatová
fialove   Klára Šafářová
bile   Hana Hubáčková


Prostory školní družiny jsou účelově vybaveny tak, aby poskytly dětem vše, co potřebují k odpočinku a relaxaci. Každý den se děti věnují jiné zájmové činnosti. Máme možnost využívat kuchyňku, počítačovou učebnu a hřiště. Připravujeme zajímavé projekty, výlety a celodružinové akce, např. Karneval, Družinovou akademii, Superstar. Výhodné umístění školy, blízko centra města, nám umožňuje i bohaté kulturní vyžití, navštěvujeme kino, divadlo, muzea, Jihočeskou knihovnu, Dům dětí a mládeže a různé jiné kulturní nebo vzdělávací akce pořádané městem ČB. Víme, že pobyt na čerstvém vzduchu je velmi prospěšný, proto využijeme každé příležitosti a vyrážíme do přírody.

PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

  • Poplatky za školní družinu za období duben-červen 2021 budou vybírány zálohově a to následujícím způsobem:
  • Žáci 1. a 2. tříd, kteří měli uhrazenou zálohu na období leden-březen 2021 mají přeplatek 150,-Kč.
  • Záloha na období duben-červen bude činit pouze 300,-Kč.
  • U žáků 3. a 4. tříd je záloha za období duben-červen 450,-Kč.
  • Platby budou probíhat přes ŠOP v termínu do 15. 4. 2021.
  • V době rotační výuky bude poplatek za ŠD účtován pouze za týdny, kdy je dítěti umožněna prezenční výuka a návštěva ŠD. Za období distanční výuky, kdy dítě nemůže ŠD navštěvovat, se poplatky účtovat nebudou.
  • Žáci IZS, kteří budou přihlášeni (na základě žádosti) k docházce do ŠD i v době distanční výuky, budou hradit poplatek za ŠD v plné výši. Vybrané profese IZS najdete na webových stránkách MŠMT -  Informace k provozu škol od 12. dubna 2021.
  • Případné přeplatky budou vráceny po vyúčtování na konci školního roku.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
Telefon 386 355 860
Telefon do "dvora" 602 519 804