Kategorie: Český jazyk 6Kvízy

00. TEST- NETEST na vysvětlenou  [Free]
[Zobrazit popis]

Tento ukázkový „NETEST“ vás provede všemi druhy testových úkolů. Jeho snahou je vysvětlit uživateli všechna „zákoutí“ i-VÝUKY.

01. Jazykové příručky  [Free]
[Zobrazit popis]

V tomto kvízu ověříte znalosti o jazykových příručkách a především dovednost pracovat s nimi a využít tak jejich potenciál. Test pracuje s různými ukázkami ze slovníků, nemusíte je proto nutně běžet koupit do knihkupectví.

02. Význam slova  [Free]
[Zobrazit popis]

V tomto kvízu máte možnost otestovat své znalosti z tématu význam slova (sémantika). Před spuštěním testu si připomeňte termíny: synonyma, antonyma, homonyma, slova jednoznačná a mnohoznačná, sousloví.

03. Stavba slova  [Free]
[Zobrazit popis]

Z jakých částí je tvořeno slovo? Rozpoznáš od sebe jednotlivé části slova? Pamatuješ na části slov při jejich pravopisu, zejména na skupiny hlásek bě/bje, pě/pje, vě/vje? Uvidíme! ;-)

04. Abstraktní a konkrétní substantiva  [Free]
[Zobrazit popis]

Jaký je rozdíl mezi abstraktními a konkrétními podstatnými jmény? Umíš rozlišit substantiva obecná a vlastní? A jak je to s jejich pravopisem? Kdy se píše velké a kdy malé písmeno?

06. Skloňování podstatných jmen  [Free]
[Zobrazit popis]

V tomto kvízu zjistíš, jak jsi na tom se znalostmi, které se týkají podstatných jmen. Umíš správně skloňovat vzory, orientuješ se v nepravidelnostech ve skloňování podstatných jmen? A co pravopis? Směle do kvízu!

07a. Pololetní test (verze C) - mluvnice  [Free]
[Zobrazit popis]

ČÁST A: mluvnice

Nastal čas připomenout si, čím jsme společně doposud prošli z mluvnice.

Než se pustíš do testu, ještě jednou zalistuj přehledem mluvnice. Během testu tyto materiály již nepoužívej! Vyhraď si pro test dostatek času, počítej se 45 minutami. Neboj se, bude to pohádka ;-).

ČÁST B: literatura a sloh

Nastal čas připomenout si, čím jsme společně doposud prošli z literatury a slohu.

Než se pustíš do testu, ještě jednou zalistuj přehledem literatury a slohu. Během testu tyto materiály již nepoužívej! Neboj se, bude to pohádka ;-).

08. Přídavná jména I.  [Free]
[Zobrazit popis]

V následujícím testu si můžete ověřit své znalosti o měkkých a tvrdých přídavných jménech. Zeptáme se také na jmenné tvary a zpodstatnělá přídavná jména.

09. Přídavná jména II.  [Free]
[Zobrazit popis]

Tento test navazuje na předchozí kvíz, zaměřuje se na znalosti přivlastňovacích přídavných jmen, na jejich pravopis (velká písmena, souhláskové skupiny -n-/-nn-) a problematiku stupňování adjektiv.

11. Druhy zájmen  [Free]
[Zobrazit popis]

Tentokrát jde o cvičný kvíz, ve kterém si můžeš ověřit své znalosti o druzích zájmen. Zatím nečekej žádné "chytáky", jde o zopakování znalostí, které bys měl/a mít z prvního stupně. Uvidíme :-)

12. Tvary zájmen  [Free]
[Zobrazit popis]

Na rozdíl od předchozího testu, který prověřoval tvou znalost o druzích zájmen, se nyní zaměříme na zájmenné tvary. Umíš skloňovat zájmena? Víš, podle jakých vzorů se jednotlivá zájmena skloňují? A co zájmenné vzory?

Tento test se zaměřuje na slovesné tvary oznamovacího a rozkazovacího způsobu.

16. Slovesné tvary podmiňovací  [Free]
[Zobrazit popis]

Tento test se zaměřuje na slovesné tvary podmiňovacího způsobu.

ČÁST A: mluvnice

Nastal čas připomenout si, čím jsme společně doposud prošli z mluvnice.

Než se pustíš do testu, ještě jednou zalistuj přehledem mluvnice. Zaměř se na zájmena, číslovky a slovesa. Během testu tyto materiály již nepoužívej! Vyhraď si pro test dostatek času, počítej se 45 minutami.

Tento kvíz je druhou částí Závěrečného testu (verze C), kterým si můžeš otestovat znalosti z literatury a slohu.

Než se pustíš do testu, ještě jednou zalistuj přehledem literatury a slohu. Zaměř se na báji, bajku, baladu, pověst;  dopis, výtah a výpisky.