Kategorie: Český jazyk 7Kvízy

01. Pravopis podstatných jmen  [Free]
[Zobrazit popis]

Dnes si připomeneme vše "kolem" podstatných jmen". Hlavní důraz klademe na pravopis (vzory a psaní vlastních podstatných jmen).

02. Pravopis přídavných jmen  [Free]
[Zobrazit popis]

V tomto testu si můžete ověřit své znalosti o druzích přídavných jmen. Zeptáme se také na jmenné tvary a zpodstatnělá přídavná jména. Stejně jako v předchozím kvízu budeme klást důraz na pravopis.

03. Pravopis zájmen  [Free]
[Zobrazit popis]

V tomto testu si můžete ověřit své znalosti o tvarech zájmen. Stejně jako v předchozím kvízu budeme klást důraz na pravopis.

04. Pravopis číslovek  [Free]
[Zobrazit popis]

V tomto testu si můžete ověřit své znalosti o číslovkách. Stejně jako v předchozích kvízech budeme klást důraz na pravopis.

05. Pravopis sloves; slovesný rod a vid  [Free]
[Zobrazit popis]

V tomto testu si můžete ověřit své znalosti o slovesech. První otázky míří na pravopis, kvíz je však zaměřen především na procvičení slovesného rodu a vidu.

07. Příslovce  [Free]
[Zobrazit popis]

Nyní prověříme vaše znalosti o příslovcích. Zeptáme se na druhy příslovcí, způsob jejich tvoření, pravopis a stupňování. Budeme také hledat příslovce mezi ostatními slovními druhy.

08. Předložky  [Free]
[Zobrazit popis]

Následuje další neohebný slovní druh - předložky. Zeptáme se na druhy předložek a  předložkové vazby. Budeme rozlišovat předložky od ostatních slovních druhů.

09. Spojky, částice a citoslovce  [Free]
[Zobrazit popis]

Finišujeme, čeká tě poslední kvíz z tvarosloví. Završí ho testování znalostí o spojkách, částicích a citoslovcích.

10. Pololetní test (verze C) - mluvnice  [Free]
[Zobrazit popis]

Jelikož je test neobvykle dlouhý (přeci jen jde o testování poznatků za celé pololetí), rozdělili jsme ho stejně jako v minulém roce na dvě části. Tato část zahrnuje mluvnici, v následující části si můžeš otestovat znalosti z literatury a slohu.

Tato část zahrnuje literaturu a sloh; mluvnici si můžeš procvičit v předcházejícím kvízu.

11. Přísudek  [Free]
[Zobrazit popis]

tablet_friendlyVítej v novém jazykovědné disciplíně. Začneme základním větným členem - přísudkem. V tomto testu si zopakuješ základní poučení o přísudku a jeho druhy. Ověříš si také dovednost vyhledat přísudek v konkrétních větách.

12. Podmět  [Free]
[Zobrazit popis]

tablet_friendlyTento test je zaměřen na druhý základní větný člen - podmět. V tomto testu si zopakuješ základní poučení o podmětu. Ověříš si také dovednost vyhledat podmět v konkrétních větách.

13. Shoda přísudku s podmětem  [Free]
[Zobrazit popis]

tablet_friendlyV tomto testu si můžete ověřit své znalosti o pravopisu shody přísudku s podmětem. Několik otázek se věnuje i shodě s několikanásobným podmětem.

14. Předmět  [Free]
[Zobrazit popis]

tablet_friendlyTento test je zaměřen na rozvíjející větný člen - předmět. V tomto testu si zopakuješ základní poučení o předmětu. Ověříš si také dovednost vyhledat předmět v konkrétních větách.

15. Příslovečné určení  [Free]
[Zobrazit popis]

tablet_friendlyV tomto testu si můžete ověřit své znalosti o všech druzích příslovečného určení. Součástí kvízu jsou i praktické úkoly určování jednotlivých druhů - Pu místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky a přípustky.

17. Přívlastek  [Free]
[Zobrazit popis]

V tomto testu si můžeš ověřit své znalosti o přívlastku. POZOR: oproti předchozím kvízům můžeš tento absolvovat pouze jednou. Proto si nejprve ještě zopakuj rozdíl mezi přívlastkem shodným a neshodným, několikanáslobným a postupně rozvíjejícím.

19. Pololetní test (verze C) - mluvnice  [Free]
[Zobrazit popis]

Tímto kvízem se připravíš na praktické úkoly pololetní práce a ověříš si, zda ovládáš teorii ;-) Máš neomezený počet vstupů do tohoto kvízu.

Tímto kvízem se připravíš na praktické úkoly pololetní práce a ověříš si, zda ovládáš teorii ;-)

Pokud máš v teorii ještě mezery, doporučujeme projít zápisy zakládané do přehledu literatury a slohu.

Tento kvíz je druhou částí přípravy na pololetní srovnávací práci, její první část tvoři kvíz z mluvnice.