PROFIL ŠKOLY

profil_skoly

Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice sdružuje základní školu včetně odloučeného pracoviště s 1.—5. ročníkem v Nových Hodějovicích, školní družinu na obou pracovištích a školní jídelnu na odloučeném pracovišti. Škola je úplná s 9 ročníky po dvou až třech paralelních třídách. K 30. 9. 2011 měla škola 672 žáků.

  • Škola je umístěna v centru města u řeky Malše a parku.
  • Podsklepená třípodlažní budova školy byla postavena v roce 1912. Škola není bezbariérová. Ke škole přiléhá školní dvůr, kde je zámkovou dlažbou vyznačeno hřiště pro vybíjenou, pro košíkovou zabudovány koše, dva stoly pro stolní tenis a nově vybudované doskočiště. Přes školní dvůr je škola propojena zastřešeným koridorem se školní jídelnou, která je samostatným právním subjektem.
  • Díky ESF jsme zřídili Informační centrum, které disponuje knihovnou odborné literatury, krásnou literaturou, 2 počítači s přístupem na internet i kopírkou a tiskárnou.