Kategorie: Přírodopis 6Kvízy

01. Vztahy mezi organismy  [Free]
[Zobrazit popis]

Pomocí testu si zopakujete vztahy mezi organismy, potravní řetězce.

02. Prvoci  [Free]
[Zobrazit popis]

Pomocí tohoto testu si zopakujete své znalosti o prvocích.

03. Žahavci  [Free]
[Zobrazit popis]

V tomto testu si ověříte své znalosti o žahavcích.

04. Ploštěnci a hlísti  [Free]
[Zobrazit popis]

Díky testu si zopakujete znalosti o ploštěncích a hlístech.

05. Měkkýši  [Free]
[Zobrazit popis]

V tomto testu si ověříte své znalosti a měkkýších. Zjistíte zda dokážete od sebe oddělit třídu plžů, mlžů a hlavonožců.

06. Kroužkovci  [Free]
[Zobrazit popis]

Zopakujete si zástupce kroužkovců a stavbu jejich těla.

07. Pavoukovci a korýši  [Free]
[Zobrazit popis]

Pomocí testu si zopakujete získané znalosti o pavoukovcích a korýších. Díky obrázkům zjistíte jestli je v přírodě poznáte.

08. Hmyz s proměnou nedokonalou  [Free]
[Zobrazit popis]

Díky tomuto testu si oveříte znalosti o hmyzu. Zjistíte, zda si pamatujete odborné pojmy a jestli poznáte jednotlivé druhy na obrázku. 

09. Hmyz s proměnou dokonalou  [Free]
[Zobrazit popis]

V následující testu si zopakujete učivo o hmyzu s proměnou dokonalou.

10. Význam hmyzu  [Free]
[Zobrazit popis]

V tomto testu si zopakujete význam hmyzu. Jeho rozdělení na užitečný, užitkový a škodlivý.