AKCE ŠKOLY

Dne 7. 2. 2023 proběhla ve třídách 5. A a 5. C beseda se zaměstnanci Akademie věd České republiky, Biologického centra. Jedním z přednášejících by vědec z Papuy-Nové Guiney, který nám vyprávěl o fauně i flóře, přírodní rozmanitosti, provázanosti lidí s přírodou i o kulturních zvycích tamních obyvatel.