atelierVyučující: Mgr. Tereza Hávová
Rozvrh: úterý 14.00—15.30

Určeno: zájemcům 1.—9. ročníku

Ateliér výtvarné výchovy nabízí široký záběr výtvarných technik v oblasti kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby. Je zaměřen na omezený počet žáků všech ročníků, kteří zde mají prostor rozvinout své mimořádné nadání.