Kategorie: Přírodopis 7Kvízy

11 Kruhoústí a paryby  [Free]
[Zobrazit popis]

V tomto testu si můžete ověřit své znalosti o kruhoústých a parybách.

12 Ryby  [Free]
[Zobrazit popis]

V tomto testu si můžete ověřit své znalosti o rybách, jejich stavbě těla a orgánech.

13 Zástupci ryb  [Free]
[Zobrazit popis]

Pomocí testu si zopakujete zástupce ryb. Díky obrázkům zjistíte, zda je v přírodě poznáte.

14 Obojživelníci  [Free]
[Zobrazit popis]

V následujícím testu si ověříte své znalosti o obojživelnících.

15 Zástupci obojživelníků  [Free]
[Zobrazit popis]

Pomocí testu si zopakujete zástupce obojživelníků.

16 Plazi  [Free]
[Zobrazit popis]

V tomto testu si zopakujete plazi. Jejich dělení a stavbu těla.

17 Ptáci 1  [Free]
[Zobrazit popis]

Pomocí testu si ověříte své znalosti o ptácích.

18 Ptáci 2  [Free]
[Zobrazit popis]

Pomocí tohoto testu si zopakujete další obecné informace o ptácích.

19 Zástupci ptáků 1  [Free]
[Zobrazit popis]

Zopakujete si informace o jednotlivých druzích ptáků.

20 Zástupci ptáků 2  [Free]
[Zobrazit popis]

Díky tomuto testu si procvičíte učivo o jednotlivých druzích ptáků.