Ve dnech 17. - 18. června 2024 proběhlo celonárodní kolo soutěže T-Profi pořádané Hospodářskou komorou ČR. Utkalo se zde 13 soutěžních týmů z jednotlivých krajů ČR (letos navíc i tým z Polska). Opět s plným nasazením se žáci naší školy (z 5.tříd) a studenti 2. ročníku SPŠ SE Dukelská pod vedením kapitána týmu ing. Jana Srbeného snažili společnými silami splnit letošní zadání pro celostátní kolo, které bylo po roce po technické stránce zas o něco náročnější. Přesto náš tým obhájil i letos svůj post 2. místa, za což jsme velice rádi.

V čase 2 hodiny a 50 minut se týmu podařilo postavit ze stavebnice Merkur model závodního auta spolu se servisní a čerpací stanicí a zapojit veškerou elektroniku k fungování celého projektu. Porotou bylo posuzováno celkem 5 kategorií – v rámci předběžné přípravy na soutěžní kolo byla bodově hodnocena práce s umělou inteligencí, práce s 3D tiskárnou a programování micro:bitu (vše podloženo projektovou dokumentací); dále v přímém soutěžním čase v konferenčním sále hotelu Aquapalace montáž s elektronickým zapojením a vlastní závod sestaveného vozu.

 Všichni účastníci soutěže si mohli znovu plně užít zázemí hotelu Aquapalace v Praze - Čestlicích včetně restaurace, aquaparku, minigolfu a ostatního doprovodného programu soutěže. Děti, studenti i pedagogický doprovod a představitelé firem coby kapitáni týmů si i letos odnesli z akce hodnotné ceny.

V pátek 21.6. návazně proběhlo milé setkání spolu s gratulací a předáním voucherů do škol s představiteli Jihočeské hospodářské komory na půdě SPŠ SE za účasti celého týmu v čele s kapitánem Janem Srbeným, pedagogických pracovníků a vedení obou škol ZŠ i SPŠ SE Dukelská.

Tímto bych ráda poděkovala i rodičům za podporu svých dětí. Dále i třídním a vedení školy za důvěru v celém dění kolem soutěže danou dětem i mně a v uplynulých 3 sezonách za dobrou spolupráci s žáky i se středoškolskými studenty, s pracovníky firmy EGE, učiteli Střední školy průmyslové i zástupci Hospodářské komory.