error messagebox
00:00

Tímto kvízem se připravíš na praktické úkoly pololetní práce a ověříš si, zda ovládáš teorii ;-)

Pokud máš v teorii ještě mezery, doporučujeme projít zápisy zakládané do přehledu literatury a slohu.

Tento kvíz je druhou částí přípravy na pololetní srovnávací práci, její první část tvoři kvíz z mluvnice.

HODNOCENÍ
Procenta Získané body Známka
100% - 90%  33 - 29  výborně (1)
 89% - 75%  28 - 24  chvalitebně (2)
 74% - 45%  23 - 15  dobře (3)
 44% - 25%  14 - 8  dostatečně (4)
 24% - 0%  7 - 0  nedostatečně (5)