V rámci květnových a červnových dní se třída 4.B a 4.C zúčastnila exkurze u HZS Jihočeského kraje. Děti měly možnost vidět hasičskou techniku, včetně hasičských vozidel. Mohly si vyzkoušet, jaké je to hasit pomocí hasičské proudnice, svezly se velkým hasičským autem a prozkoumaly hasičský polygon.

Třída 4.C měla k samotnému programu ještě přednášku, kde se dozvěděly, jak často a k jakým událostem hasiči vyjíždí.

Dle výrazu dětí hodnotím celou exkurzi jako zdařilou.