V úterý 31. října 2023 proběhla ve 3. třídách školy akce k bezpečnosti silničního provozu. Žáci se dozvěděli základní pravidla silničního provozu, jak se bezpečně pohybovat po silnici a chodníku, a jak se zachovat v nebezpečné situaci. Akci vedli zástupci Městské policie České Budějovice.

Žáci si procvičili znalost dopravních značek, učili se bezpečně přecházet silnici a jezdit na kole a koloběžce. Zjistili také, kde se v okolí školy nacházejí nebezpečná místa, kde je třeba dávat pozor.

Akce se setkala s velkým zájmem žáků. Díky ní si děti uvědomily důležitost bezpečnosti v silničním provozu a doufáme, že si naučená pravidla budou pamatovat a budou je dodržovat.

Bezpečnost silničního provozu
Bezpečnost silničního provozu
Bezpečnost silničního provozu
Bezpečnost silničního provozu
Bezpečnost silničního provozu
Bezpečnost silničního provozu