Projektový den byl pro žáky 3. tříd velmi přínosný. Díky exkurzi na skládku odpadu získali skutečný pohled na to, jak se s odpadem nakládá. Výukový program od spolku Cassiopeia jim představil mnoho zajímavých informací o recyklaci a o tom, jak předcházet vytváření odpadu. Diskuze o odpadu jim umožnila sdílet své zkušenosti a názory na toto téma.

Žáci si z projektu odnesli mnoho nových poznatků a dovedností. Naučili se třídit odpad a jak předcházet jeho vytváření. Pochopili, že nejen recyklace, ale i šetrné zacházení s věcmi šetří planetu, energie a přírodní zdroje.

Projektový den 3. třídy
Projektový den 3. třídy
Projektový den 3. třídy
Projektový den 3. třídy
Projektový den 3. třídy
Projektový den 3. třídy
Projektový den 3. třídy
Projektový den 3. třídy
Projektový den 3. třídy
Projektový den 3. třídy
Projektový den 3. třídy
Projektový den 3. třídy