V průběhu května děti školní družiny navštívily vilu DDM, kde je pan včelař seznámil s důležitou úlohou včel pro přírodu i pro člověka. Povyprávěl jim o životě včel v úlu, ukázal samotný úl i nezbytné oblečení a náčiní, rámečky s voskem, dýmák, matečníky a jiné potřebné pomůcky, které včelař ke své práci potřebuje. Děti ochutnaly místní med a vyrobily si zdravou medicínu z pilu. Celé odpoledne se všem velmi líbilo a děti se dověděly mnoho nových informací o včelách a včelařství vůbec.