error messagebox
00:00

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU EU PENÍZE ŠKOLÁM OPVK: ČJ-02-20

Jelikož je test neobvykle dlouhý (přeci jen jde o testování poznatků za celé pololetí), rozdělili jsme ho stejně jako v minulém roce na dvě části. Tato část zahrnuje literaturu a sloh.

Než se pustíš do testu, ještě jednou zalistuj přehledem literatury a slohu. Zaměř se na literární druhy, zejména lyriku a ve slohu na popis. Během testu tyto materiály již nepoužívej!

HODNOCENÍ literární a slohové části:

Procenta   Získané body   Známky
100% - 90%    36 - 32    výborně (1)
89% - 75%    31 - 27    chvalitebně (2)
74% - 45%    26 - 16    dobře (3)
44% - 25%    15 - 9    dostatečně (4)
24% - 0%    8 - 0    nedostatečně (5)

 

logolink_web