error messagebox
00:00

Vzdělávací materiál v rámci projektu EU peníze školám OPVK: ČJ-05-11, ČJ-05-12*)

Jelikož je test neobvykle dlouhý (přeci jen jde o testování poznatků za celé pololetí), rozdělili jsme ho stejně jako v minulém roce na dvě části. Tato část zahrnuje mluvnici, v následující části si můžeš otestovat znalosti z literatury a slohu.

Než se pustíš do testu, ještě jednou zalistuj přehledem mluvnice. Zaměř se na slovesný rod, slovesný vid a všechny neohebné slovní druhy. Během testu tyto materiály již nepoužívej! Vyhraď si pro test dostatek času, počítej se 45 minutami.

 

HODNOCENÍ mluvnické části
Procenta Získané body Známka
100% - 90% 58 - 52  výborně (1)
 89% - 75% 51 - 44  chvalitebně (2)
 74% - 45% 43 - 26  dobře (3)
 44% - 25% 25 - 14  dostatečně (4)
 24% - 0% 13 - 0  nedostatečně (5)
     

 

 

 

 

 

 

*) ČJ-05-11 (otázky na slovesa, příslovce), ČJ-05-12 (otázky na předložky, spojky, částice).

logolink_web