Vážení rodiče,
vzhledem k nastalé situaci doporučujeme nošení roušek u dětí prvního stupně ve stejném rozsahu jako u dětí druhého stupně, tzn. po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy. Zabráníte tím zbytečnému umístění Vašeho dítěte do karantény a testování na Covid-19 v případě, že se u některého spolužáka, případně pedagogického pracovníka prokáže pozitivní test na Covid-19.

Mgr. Zdeněk Hnilička
ředitel školy