Požadavky na sešity

pomucky

Předmět číslo sešitu
Český jazyk - školní 564
- Přehled mluvnice
po dohodě
- Sloh 544
- Literatura po dohodě
- Domácí úkoly
524
- Pravopisná cvičení
524
- Kontrolní práce
z minulého šk. roku
Anglický jazyk - školní
564
- Testy z minulého šk. roku
Dějepis
444
- Testy 544
Výchova k občanství
524
Zeměpis 540
Matematika - školní 440
- Domácí úkoly 520
- Desetiminutovky 520
- Kontrolní práce z minulého šk. roku
- Pracovní sešit po dohodě
Přírodopis
540
- Laboratorní práce z minulého šk. roku
Fyzika
545
Hudební výchova
kroužkové desky A5
Informační technologie
520
VOLITELNÝ Předmět číslo sešitu
Multikulturní výchova
520
Ekologická výchova
524
Hudební dílna kroužkové desky A4

Pomůcky na VV / VD

 • dřívko nebo špejle nebo redispero
 • černá tuš
 • silný fix – zkosený hrot
 • slabý černý fix
 • plochý štětinový štětec č.10
 • plochý štětinový štětec č.14
 • kulatý vlasový štětec č.6
 • kulatý vlasový štětec č.8
 • nůžky
 • tužka č.1 (měkká)
 • tužka č.3B (střední tvrdost)
 • plastové tácky na míchání barev - 4
 • polévková lžíce
 • utěrka nebo hadr
 • igelit na lavici (80x110 cm)
 • pracovní oděv
 • lepidlo na papír v tyčce
 • Herkules
 • kelímek na vodu
 • anilinky nebo vodovky
 • voskovky
 • Remakoly – bílá*
 • Remakoly – žlutá*
 • Remakoly – modrá*
 • Remakoly – červená*
* Remakoly je možno objednat během září u vyučující VV/VD (nákup ve velkoskladu). Žáci, kteří mají VV pouze 1hod/týdně, mohou mít remakoly společně ve dvojici.